Annuiteiten hypotheek

De annuiteitenhypotheek wordt tijdens de looptijd van de lening volledig afgelost. U betaalt maandelijks een vast bedrag bestaande uit rente en aflossing. In het begin van de looptijd bestaat de betaling voor het overgrote deel uit rente en voor een klein deel uit aflossing. Aan het eind van de looptijd bestaat de betaling voor het overgrote deel uit aflossing en voor een klein deel uit rente.

Hoe werkt de annuiteitenhypotheek?

  • U bepaalt zelf hoe lang de hypotheek wordt afgesloten. Houdt u hierbij rekening met de reeds "verbruikte" mogelijkheid tot fiscale renteaftrek.
  • De hoogte van het hypotheekbedrag, het rentepercentage en de looptijd van de hypotheek bepalen het maandelijkse bedrag dat u aan de bank betaalt.
  • Na afloop van de rentevaste periode wordt het rentepercentage opnieuw vastgesteld. Hierdoor wijzigt uw maandbedrag als het rentepercenatge is gewijzigd.
  • U hebt de mogelijkheid om jaarlijks boetevrij maximaal 10% van de oorspronkelijke hypotheeksom extra af te lossen. Het maandbedrag dat u daarna moet betalen wordt opnieuw berekend.

Uw netto maandlasten stijgen tijdens de looptijd van de hypotheek.
Elke maand lost u een bedrag af. U hoeft natuurlijk geen rente meer te betalen over het afgeloste bedrag en daarom daalt het jaarlijkse rentebedrag. Omdat u minder rente betaalt, krijgt u minder geld terug van de Belastingdienst en stijgt uw netto maandbetaling.